Afrensning af metaller

 

 

Afrensning af lakerede emner i metal

Afrensning af metal er et område, hvor Danstrip er Danmarks førende virksomhed. Det gælder inden for afrensning af lakerede emner i alle former for metaller. Hos Danstrip er skånsomhed mod miljøet og effektivitet i forbindelse med afrensning ikke to uforenelige størrelser.

Som en ansvarlig virksomhed foretager vi de lak-afrensende processer i miljøer, der skåner omgivelserne mest muligt. Vi arbejder med flere former for lak-afrensning.Termisk afrensning af metal

Termisk afrensning foregår skånsomt i siliciumsand ved en temperatur på 450C. Temperaturen i denne proces er betydeligt lavere end ved traditionel afbrænding, hvilket i langt højere grad bevarer metallets egenskaber. Termisk afrensning egner sig særligt til ophæng og stål emner.Kemisk afrensning af metal

Ved kemisk afrensning er der tale om den mest skånsomme afrensningsproces. Metoden er derfor særligt velegnet til alle former for letmetaller og tyndplader, idet afrensningen ikke angriber
metallerne.Slyngrensning af metal

Ved slyngrensning klargøres emnerne til lakering. Ved processen afrenses rust og skarpe kanter.